(Zpět na stránky Ing. Blanky Kratochvílové)
Tato původní verze 1. síťových stránek Nového Hrádku (založeno 7. listopadu 1998) se již neaktualizuje. Informace nemusí být přesné. Odkazy nemusí být funkční. Nová verze stránek byla zpřístupněna od 15. března 2001. Vzhledem k tomu, že Nový Hrádek dnes již má na této adrese rozsáhlé oficiální stránky, byla tato další verze bez náhrady zrušena.

náměstí na Novém HrádkuNový Hrádek

Úvodní strana informací o Novém Hrádku (okres Náchod).
Kódování českých znaků: středoevropské - Windows 1250.

základní statistické údaje
samospráva Nového Hrádku a výsledky komunálních voleb
Nový Hrádek - obrázky
turistické cíle v okolí Nového Hrádku
epigrafické památky Nového Hrádku - JEN PRO FAJNŠMEKRY
kartografické mapy okolí Nového Hrádku
telefonní seznam stanic Nového Hrádku
OBEC NABÍZÍ NOVÉ BYTYVítejte na prvních síťových stránkách obce Nový Hrádek. Tyto stránky jsou zřízeny péčí ing. Blanky Kratochvílové. Pro jejich tvorbu byly využity následující materiály:

1. gymnaziální práce ing. Blanky Kratochvílové (z roku 1991),
2. leták vydaný Obecním úřadem v Novém Hrádku (z roku 1998),
3. Frymburské ozvěny (různé ročníky).


    Na Novém Hrádku prožila své dětství a část mládí ing. Blanka Kratochvílová. Proto na stránkách této osobnosti právem Novému Hrádku patří význačné místo. Vítejte na prvních síťových stránkách obce.

    Nový Hrádek (okres Náchod) se nachází na úpatí Orlických hor v nadmořské výšce 565 m. n. m. v trojúhelníku mezi městy Náchod, Nové Město nad Metují a Dobruška. První písemná zpráva z roku 1362 uvádí Hrádek jako farní ves. Založení obce však lze datovat již do období vlády Přemysla Otakara I. nebo Václava I.
    Prvního rozkvětu se Hrádek dočkal ke konci 13. století, kdy byl postaven hrad Frymburk, jehož zřícenina se zachovala dodnes.
    Obyvatelé se živili kromě zemědělství též těžbou železné rudy (místní část Doly). Rozšířená byla též domácí výroba vařeček a jiného drobného dřevěného nářadí, pletení košíků a domácí tkalcování.
    Obec byla povýšena na město roku 1425. Císařem Karlem VI. jí bylo v roce 1736 uděleno trhové právo - od té doby nese městečko jméno Nový Hrádek.
    Kdy a kým byl městu udělen znak, jenž se užívá dodnes, se neví.
    V roce 1853 měl Nový Hrádek nejvyšší počet obyvatel: 1562, dnes v obci žije asi 700 lidí, kteří jsou zaměstnání především jako průmysloví dělníci. Pracující dojíždějí do podniků v Náchodě, Novém Městě nad Metují či Dobrušce, nebo pracují ve firmách v obci: jmenujme například Detechu, Kaden, Kovap, Biologický ústav Akademie věd ČR a další.  Na okolní půdě se pěstuje především ječmen, vojtěška, krmná kukuřice, oves, brambory či žito. Kolem Nového Hrádku nalezneme i pastviny s hovězím dobytkem a ovcemi.
    K pamětihodnostem samotného Nového Hrádku patří vedle hradu Frymburku též farní kostel svatého Petra a Pavla, postavený v letech 1721 - 1723, mariánský sloup na náměstí z roku 1747, kaple svatého Jana Nepomuckého z roku 1756 a v roce 1864 vybudovaná městská kašna.
    V obci se nachází základní škola, kde pracuje i paní Jana Machová, matka ing. Blanky Kratochvílové, zdravotní středisko, pošta, spořitelna, obchody a několik podniků poskytujících občerstvení. Velmi výhodné je autobusové spojení s městy Náchodem a Novým Městem nad Metují. Snadno lze též autobusy cestovat i do Dobrušky a Olešnice v Orlických horách.
    Zásluhou píle a obětavosti občanů bylo postaveno kino (v létě se promítá zpravidla každou sobotu, v zimě jednu sobotu v měsíci) a přístavba základní školy.
    V současnosti se péčí katolické církve opravuje střecha farního kostela a chrám bude i vymalován. V budoucnu by mělo dojít i na  rekonstrukci  novohrádeckého náměstí.
    Velkou tradici má v obci Sokol, jehož aktivity dnes rozvíjí také jednatel ing. Antonín Mach, otec ing. Blanky Kratochvílové. Novohrádecký Sokol dnes žije nejen sportovní, ale i kulturně-společenskou činností.

nahoru

základní statistické údaje
samospráva Nového Hrádku a výsledky komunálních voleb
Nový Hrádek - obrázky
turistické cíle v okolí Nového Hrádku
epigrafické památky Nového Hrádku - JEN PRO FAJNŠMEKRY
kartografické mapy okolí Nového Hrádku
Nové Město nad Metují
Dobruška
Náchod


TOPlist telefonní seznam ing. Blanka Kratochvílová jízdní řád AltaVista Seznam