Emblém Lad
 U NÁS NA LADECH počítadlo přístupů

U nás na Ladech

Lípa na Ladech
Lípa na Ladech

Osada Lada se nachází v severních Čechách na pomezí Lužických hor, Máchova kraje a Českého středohoří. Žije zde asi 150 lidí. Prvně jsou Lada (Jägersdorf) zmíněna písemně roku 1439 jako "Yegerdorff", kdy se po nich psal pan Cleyne Mikschy. Jako sídlo se pak Lada objevují v soupisu obcí českolipského tržního obvodu z let 1471 - 1481. Pravděpodobně v průběhu 16. století zanikla původní tvrz na Ladech a ves se v tomto období stala součástí hornolibchavského panství řádu maltézských rytířů. V roce 1738 byla na Ladech vybudována kaple Neposkvrněného početí Panny Marie. Hlavní pouť a procesí se však konávaly 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Po vzniku obecního řízení (1850) patřila Lada k Častolovicím, kde se nacházela i škola. Samostatnou obcí se Lada stala 25. července 1873. Po vyhnání původního obyvatelstva v souvislosti s koncem 2. světové války se ves označovala jako Ledce. Úředně však byla přejmenována z němčiny až 25. srpna 1948, a to právě na Lada. Od roku 1960 jsou Lada místní částí města Česká Lípa, kam jsou i přifařena (to již od 1. září 1897, předtím Horní Libchava). Rovněž základní školu navštěvují děti z Lad v České Lípě.

Fotogalerie (podzim 2007)

Další stránky týkající se Lad