Lípa 2
O nás

Zpět na úvodní stranu

Původní sídlo spolku Nynější sídlo spolku Orchideje členky Lenky v bývalém sídle spolku Prezident mezi členy Právo pro vedoucí táborů Prezidentské varhany v Kravařích Členky zaujaté tiskem Akce Máchovští lodivodi Lípa 2 ve skříni
Noční vycházka na Špičák Výprava na Vlčí horu Výlet na Housku Přestávka pod hradem k nakousnutí Vzhůru na Jestřebí! Dobytí jestřebské zříceniny Exkurze k větrným elektrárnám Přísné vedení a včela v Mařídole Klášterní kostel v Mařídole

Základní údaje

Název:

Lípa 2, spolek

Vznik:

31. března 2000

IČO:

70 89 78 91

Sídlo:

Dolní 6, Lada, 47001 Česká Lípa

Kontakt: lipsti zavináč centrum tečka cézet
Spolkový rejstřík:sp. zn. L 3767 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více o spolku Lípa 2, spolek

Úvod

Spolek Lípa 2, spolek, je spolkem vlastivědným a právním. Zaměřuje se především na posilování právního vědomí občanů, zeměpisné a kulturní poznávání, zvyšování turistické zdatnosti a podporu budování občanské společnosti.

Posilování právního vědomí

V oblasti práva Lípa 2 ve spolupráci s partnerskými spolky pořádá právní školení pro vedoucí dětských táborů, chaloupek i jiných pobytových akcí dětí a mládeže. V tomto směru spolek poskytuje i další metodickou pomoc prostřednictvím internetu (viz rubrika Tábory na těchto internetových stránkách).

Responsa

Konkrétní právní problémy pak řeší malá internetová bezplatná právní poradna Lípy 2 nazvaná Responsa (viz rubrika Responsa). Poradna byla zřízena usnesením 2. členské schůze v roce 2001. Protože je Lípa 2 členem České rady dětí a mládeže, prioritně jsou v tomto smyslu opět řešeny otázky týkající se mládeže a práce s mládeží.

Zeměpisné a kulturní poznávání

Zeměpisné a kulturní poznávání, jakož i zvyšování turistické zdatnosti realizuje Lípa 2 prostřednictvím četných výprav, výletů a exkurzí vždy s předem připraveným vzdělávacím programem (více lze nalét v rubrice Činnost). Lípa 2 orientuje výchovně-vzdělávací efekt a zaměření popsaných aktivit na děti a mládež. Díky členství Lípy 2 v České radě dětí a mládeže jsou tyto činnosti navíc úrazově pojištěny.

Podpora budování občanské společnosti

Podpora budování občanské společnosti pak tvoří jakési zastřešení a smysl všech snah Lípy 2. Pomocí juristickou sleduje sdružení tolik potřebné nastolení vlády práva. Vlastivědnými, poznávacími a spolkovými aktivitami se potom Lípa 2 snaží přispívat k účinnější výchově dospívající generace, vážnosti k odkazu předků, úctě k přírodnímu a kulturnímu dědictví, prohlubování morálních zásad a zlepšování mezilidských vztahů.

Charitativní činnost

Uvedenému slouží i charitativní činnost spolku. Ze svých skromných prostředků přispěla Lípa 2 na odstranění následků velkých povodní z roku 2002. Spolek rovněž financoval výsadbu lípy krymské v parku kolem Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna.

Zahraniční aktivity

Lípa 2, spolek, orientuje své zahraniční aktivity prozatím spíše na kulturně-zeměpisné poznávání. Zatímco s některými spolky v České republice již Lípa 2 navázala úspěšnou spolupráci, v zahraničí dosud partnery nehledala.

Členové sdružení a další účastníci měli v rámci akcí pořádaných Lípou 2 možnost navštívit několik cizích států - jmenujme Černou Horu, Bulharsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Srbsko či Španělsko. Z běžných akcí zmiňme např. exkurzi do Drážďan či na nejznámější místa Saského Švýcarska.

Spolek v roce 2000 zorganizoval týdenní výpravu do Katalánska. V létě roku 2004 se uskutečnila výprava členů Lípy 2 do bulharských hor. Cestovní deník členky Lenky z této akce lze nalézt v rubrice Zprávy. Stejná členka vedla i výpravu do země Inků Peru. Mimořádné cestovatelské úsilí projevuje člen Lípy 2 Petr, který vedl výpravy například do Indie, Kambodžy, Laosu, Malajsie a Indie. Lípa 2 navštívila již podvakrát Černou Horu, přičemž cesta v roce 2016 se uskutečnila vlakem.

Evropská spolupráce

Lípa 2, spolek, podporuje také evropskou spolupráci. Protože sídlí na území Euroregionu Nisa, který spojuje příhraniční oblasti České republiky, Německa a Polska, rozhodli se členové sdružení jako výraz podpory uskutečnit pěší výpravu, která by procházela všemi třemi státy trojmezí. Z německého Jelenopole tak chráněnou krajinnou oblastí Údolí Nisy došli k starobylému cisterciáckému klášteru v Mařídole a do městečka Ostřice. Zde přešli do Polska a přes Křevinu a Lutohněvicevystoupali až do české Andělky. Cílem cesty byl pozdně gotický kostelík sv. Vavřince ve Vsi. Účastníci výpravy se v něm zúčastnili bohoslužeb a pak se vrátili do polské Křeviny, odkud odjeli vlakem do svých domovů.

Lužičtí Srbové

Pokud jde o zahraniční akce v nejbližší budoucnosti, členové spolku spřádají plány ohledně výletu do měst Berlína, Vídně, Paříže a Londýna. Lípa 2 se chystá pokračovat v cyklu exkurzí po významnějších městech historického lužického Šestiměstí (navštívili již Zhořelec a Žitavu). Lípa 2 by také ráda některými propagačními a poznávacími akcemi prohloubila zájem svých členů i širší veřejnosti o osud lužickosrbské slovanské menšiny v Německu (v této souvislosti je povinností zmínit možnost levného cestování do části regionu, kde žijí Lužičtí Srbové, díky celodenní síťové jízdence Euro-Nisa-Ticket).