1

VNITŘNÍ PŘEDPIS

ze dne 17. dubna 2009

o zrušení vnitřního předpisu č. 1/2003 ze dne 13. května 2003,
o sekretariátu a spisové službě

Prezident sdružení Lípa 2 vydává tento vnitřní předpis sdružení Lípa 2:

Článek 1

Zrušení vnitřního předpisu č. 1/2003

Vnitřní předpis č. 1/2003 ze dne 13. května 2003, o sekretariátu a spisové službě, se zrušuje.

Článek 2

Účinnost

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 17. dubna 2009.

Prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl