Poznámka: Předchozí znění rozhodnutí je zde.

2

ROZHODNUTÍ

prezidenta sdružení

ze dne 23. prosince 2005

o zproštění povinnosti platit členské příspěvky

(ve znění rozhodnutí č. 2/2012, účinné od 28. března 2012)

I.

Podle článku VI odst. 6 písm. i) stanov občanského sdružení Lípa 2

zprošťuji

povinnosti platit členské příspěvky počínaje rokem 2006 členy sdružení v seznamu členů s č. 001, 004, 005, 007 až 032, 034 až 097. Tito členové tak nejsou členy povinnými platit členské příspěvky.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006.

prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl