ZRUŠENO S ÚČINNOSTÍ OD 11. ZÁŘÍ 2021 ROZHODNUTÍM PREZIDENTA SPOLKU Č. 1/2021

2

ROZHODNUTÍ

prezidenta sdružení

ze dne 1. listopadu 2008

o jmenování vedoucího Dopravního klubu Česká Lípa

I.

Podle článku 2 odst. 2 vnitřního předpisu sdružení Lípa 2 č. 1/2008, o klubech,

jmenuji

pana Miroslava Růtu vedoucím Dopravního klubu Česká Lípa.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2008.

Prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl