1

ROZHODNUTÍ

prezidenta sdružení

ze dne 6. dubna 2009

o zřízení Haluze

I.

Podle článku 1 odst. 2 vnitřního předpisu sdružení Lípa 2 č. 1/2008, o klubech,

zřizuji

vnitřní organizační jednotku sdružení Lípa 2 s názvem Haluz.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 6. dubna 2009.

Prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl