2

ROZHODNUTÍ

prezidenta sdružení

ze dne 6. dubna 2009

o jmenování vedoucího Haluze

I.

Podle článku 2 odst. 2 vnitřního předpisu sdružení Lípa 2 č. 1/2008, o klubech,

jmenuji

pana Romana Kořana vedoucím Haluze.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 6. dubna 2009.

Prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl