3

ROZHODNUTÍ

prezidenta sdružení

ze dne 17. dubna 2009

o zrušení rozhodnutí č. 2/2003

I.

Zrušuji

rozhodnutí prezidenta sdružení č. 2/2003 ze dne 1. června 2003 o jmenování ředitele sekretariátu.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 17. dubna 2009.

Prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl