ZRUŠENO S ÚČINNOSTÍ OD 11. ZÁŘÍ 2021 ROZHODNUTÍM PREZIDENTA SPOLKU Č. 1/2021

1

ROZHODNUTÍ

prezidenta sdružení

ze dne 16. února 2010

o změně názvu Dopravního klubu Česká Lípa

I.

Podle článku 1 odst. 2 vnitřního předpisu sdružení Lípa 2 č. 1/2008, o klubech,

měním

název Dopravního klubu Česká Lípa na Dopravní klub Česká Lípa, organizační složka.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 16. února 2010.

Prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl