1

ROZHODNUTÍ

prezidenta sdružení

ze dne 28. března 2012

Změna rozhodnutí č. 1/2005

I.

V čl. I. rozhodnutí prezidenta sdružení č. 1/2005 ze dne 23. prosince 2005, o zmírnění výše členských příspěvků, se slova "s průkazem" nahrazují slovy "v seznamu členů s".

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 28. března 2012.

Prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl