2

ROZHODNUTÍ

prezidenta sdružení

ze dne 28. března 2012

Změna rozhodnutí č. 2/2005

I.

Rozhodnutí prezidenta sdružení č. 2/2005 ze dne 23. prosince 2005, o zproštění povinnosti platit členské příspěvky, se mění takto:

1. V Čl. I. se slova "s průkazem" nahrazují slovy "v seznamu členů s".

2. Na konci Čl. I. se doplňuje věta "Tito členové tak nejsou členy povinnými platit členské příspěvky."

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 28. března 2012.

Prezident sdružení:

Mgr. Bc. Kratochvíl