2

ROZHODNUTÍ

prezidenta spolku

ze dne 11. září 2021

o zrušení Dopravního klubu Česká Lípa, organizační složka

I.

Z r u š u j i

1. vnitřní organizační jednotku spolku Lípa 2, spolek, s názvem Dopravní klub Česká Lípa, organizační složka,

2. rozhodnutí prezidenta sdružení č. 1/2008 ze dne 1. listopadu 2008 o zřízení Dopravního klubu Česká Lípa,

3. rozhodnutí prezidenta sdružení č. 2/2008 ze dne 1. listopadu 2008 o jmenování vedoucího Dopravního klubu Česká Lípa,

4. rozhodnutí prezidenta sdružení č. 1/2010 ze dne 16. února 2010 o změně názvu Dopravního klubu Česká Lípa.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 11. září 2021.

Prezident spolku:

Mgr. Bc. Kratochvíl