Zpráva prezidenta o hospodaření sdružení

schválená 1. členskou schůzí dne 1. července 2000, usnesení č. 1/3

Hospodaření sdružení Lípa 2 je na samém startu. Vzhledem k nutnému počátečnímu rozjezdu získalo sdružení od svých příznivců bezúročnou půjčku, kterou splatí okamžitě, jakmile získá dostatek vlastních finančních prostředků. Jejich zdroji by měly být prioritně členské příspěvky. O jejich výši rozhodne 1. členská schůze. Je proto zapotřebí, aby tyto příspěvky byly nastaveny pokud možno způsobem, který sdružení materiálně zabezpečí. Lípa 2 přivítá i dary na podporu své neziskové činnosti. Sdružení se sice nebrání ani příjmům z dalších zdrojů, avšak zásadně je chce akceptovat jedině postupem, který zaručí zachování nezávislosti sdružení. Celkově by mělo být hospodaření Lípy 2 vyrovnané, v žádném případě ztrátové. Sdružení se naproti tomu nebude bránit tomu, aby z případných přebytků podpořilo potřebné veřejně prospěšné projekty svých partnerů.

Jedním z prvních kroků sdružení byl nákup peněžního deníku a zavedení řádného jednoduchého účetnictví. Lípa 2 tak dává najevo svou vůli dostát všem závazkům kladeným na ni právním řádem České republiky.

Aleš V. P. Kratochvíl, prezident