Program a směry činnosti sdružení na příští období

ve znění schváleném 2. členskou schůzí dne 4. března 2001, usn. č. 2/5

Od svého etablování musí sdružení Lípa 2 nutně postoupit do další fáze rozvoje. Namísto ad hoc pořádaných výletů a exkurzí je nutno přejít k systematickému plánu poznávání přírodních i kulturních krás a rozvoje turistické zdatnosti. Také přednáškovou činnost a další aktivity sdružení v oblasti práva je nutno koncepčně upravit. Velkou pozornost musí sdružení též věnovat přiměřenému rozvoji svých internetových stránek.

Sdružení se usilovně připravuje na možné členství v České radě dětí a mládeže, zastřešujícím svazu občanských sdružení dětí a mládeže.

V bezprostředně nejbližším období uskuteční sdružení tyto projekty:

1. Responsa - malá bezplatná právní poradna, zaměřená především na problémy týkající se správního práva (jednání s úřady apod.),

2. Přednášky pro vedoucí táborů - další cykly přednášek pro vedoucí dětských táborů a chaloupek. Březen - Rajnochovice, duben - Osová Bítýška, květen - Brno,

3. Vlastivědné a poznávací aktivity:

a) Lusatia - exkurse do Lužice. Návštěva měst Zhořelec, Žitava a Budyšín,

b) Kilimandžáro - dobytí Kilimandžára Máchova kraje - hory Vlhošť,

c) Rychta - exkurze do rychty v Kravařích,

d) Ploskovice - návštěva zámku Ploskovice,

e) Vodopád potoka Kolné - výprava do přírodní rezervace k vodopádu potoka Kolné,

4. Průzkum dotačních a sponzorských možností.

Aleš V. P. Kratochvíl, prezident