Zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení

schválená 2. členskou schůzí dne 4. března 2001, usn. č. 2/1

Občanské sdružení Lípa 2 od data svého vzniku dne 31. března 2000 dynamicky rozvíjí svou členskou základnu. Ke dni vzniku sdružení se jeho členy staly v souladu s článkem IX odst. 2 stanov všichni členové přípravného výboru sdružení. Radikální zlom v počtu členské základny nastal na konci ledna a na začátku února roku 2001. Dne 27. ledna 2001 totiž sdružení zvýšilo počet svých členů o 33 %. Dne 30. ledna téhož roku pak došlo k nárůstu počtu členů o dalších 25 % a konečně dne 1. února o plných 60 %. Celkově se tedy počet členů zvýšil od vzniku sdružení do dne konání 2. členské schůze 4. března 2001 o 167 %.

Sdružení Lípa 2 se již ve svých stanovách definuje jako sdružení dětí a mládeže. Z tohoto hlediska je možno konstatovat, že členové ve věkové kategorii děti a mládež (tedy do stáří 26 roků) skutečně převažují, tvoří tři pětiny všech členů Lípy 2. Sdružení ovšem usiluje o další zvýšení podílu dětí a mládeže v členské základně, a to v nejbližší době minimálně na 70 %. Je logické, že tohoto stavu se dosahuje postupně, protože zpočátku se členové rekrutují z řad zkušených charismatických osobností, které by byly schopny sdružení provést obtížným obdobím jeho vzniku. V této první době nelze přirozeně hledět jenom na věk, rozhodující je kvalita konkrétního člověka. Teprve na okruh těchto osobností se "nabalují" řadoví členové, na něž je činnost sdružení zaměřena a jim určena.

To ovšem na druhou stranu v žádném případě neznamená, že by sdružení vyvíjelo činnost pouze ve prospěch svých členů. Bylo by to koneckonců i v rozporu s článkem II stanov, kde se definují cíle sdružení. Nikde se tam nehovoří o tom, že by sdružení své cíle plnilo jenom ve vztahu ke svým členům, spíše jde o to, že se tak děje jejich prostřednictvím. Proto se v převážné části aktivit Lípa 2 neohlíží, zda jsou účastníci či příjemci těchto činností členy sdružení nebo ne, zohledňují se především jiná kritéria. Teprve na základě vlastního poznání či přesvědčení, že členství v Lípě 2 by bylo prospěšné a napomáhalo dobré věci, stávají se jedinci členy Lípy 2.

Z výše uvedeného hlediska nemá Lípa 2 ambice být sdružením s masovou členskou základnou. Tento záměr sdružení je však poněkud znesnadňován až nadměrným uplatňováním hlediska počtu členů například v dotačních programech státu. Protože však Lípa 2 nechce být na státu závislá, nehodlá ani nadále navyšovat počet svých členů takříkajíc za každou cenu. Sdružení však bude působit ve prospěch zohlednění vícekriteriálních hledisek "prospěšnosti činnosti" občanských sdružení, byť uznává, že počet členů může být v konkrétních podmínkách jedním z významných prvků stanovení této prospěšnosti.

Aleš V. P. Kratochvíl, prezident