Zápis z 4. členské schůze - náhradní občanského sdružení Lípa 2

Česká Lípa, Na Blatech 282/24 (sídlo sdružení), 30. srpna 2003, 19:30 hodin

Schůzi sdružení řídil prezident sdružení Aleš Václav Kratochvíl a probíhala dle následujícího programu:

1. Zahájení - schůze sdružení jakožto náhradní je dle stanov usnášeníschopná

2. Zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení - plný text zprávy tvoří přílohu číslo 1 tohoto zápisu, nicméně za zvláštní zmínku stojí apel na členy, aby užívaly svých údů dle jejich určení k rozkvětu členské základy sdružení.

3. Členská schůze sdružení schválila zprávu prezidenta o stavu členské základny usnesením číslo 4/1.

Usnesení č. 4/1: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o stavu členské základny sdružení.

4. Zpráva prezidenta o hospodaření - plný text zprávy tvoří přílohu číslo 2 zápisu.

5. Členská schůze sdružení hlasováním schválila zprávu o hospodaření v usnesení č. 4/2.

Usnesení č. 4/2: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o hospodaření sdružení.

6. Zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení - plný text zprávy tvoří přílohu č. 3 zápisu.

7. Členská schůze schválila zprávu usnesením č. 4/3.

Usnesení č. 4/3: Členská schůze schvaluje zprávu prezidenta o výsledcích činnosti sdružení.

8. Zpráva revizního komisaře - v zastoupení přednesl prezident, plný text tvoří přílohu č. 4 zápisu.

9. Členská schůze schválila zprávu revizního komisaře usnesením č. 4/4.

Usnesení č. 4/4: Členská schůze schvaluje zprávu revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení.

10. Návrh prezidenta na program a směry činnosti sdružení na další období

11. Členská schůze návrh po doplnění schválila usnesením č. 4/5. Text schváleného návrhu včetně doplnění tvoří přílohu č. 5 zápisu.

Usnesení č. 4/5: Členská schůze schvaluje Program a směry činnosti sdružení na příští období přednesené prezidentem, ve znění změn navržených členskou schůzí.

12. Volba prezidenta - po úvodním slovu byl představen stávající prezident Aleš Václav Kratochvíl jako jediný kandidát na funkci prezidenta. V následujícím hlasování byl tento členskou schůzí zvolen i na další funkční období usnesením č. 4/6.

Usnesení č. 4/6: Členská schůze volí Aleše Václava Kratochvíla, narozeného 20. dubna 1974 v Liberci, rodné číslo 740420/2564, prezidentem.

13. Diskuse - v rámci diskuse nevystoupil žádný z členů s příspěvkem.

14. Ukončení - závěrečné slovo staronového prezidenta sdružení.

Zapsal: Václav Bartásek

Ověřil: Aleš Václav Kratochvíl

Přílohy zápisu:

příloha č. 1 - zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení

příloha č. 2 - zpráva prezidenta o hospodaření sdružení

příloha č. 3 - zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení

příloha č. 4 - zpráva revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení

příloha č. 5 - program a směry činnosti sdružení na další období