Zpráva prezidenta o hospodaření sdružení

schválená 5. členskou schůzí dne 15. listopadu 2004, usn. č. 5/2

Lípa 2 i nadále hospodaří přebytkově. Vzhledem k tomu však, že se jedná o neziskovou organizaci, je snahou vedení Lípy 2, aby příjmy Lípy 2 byly vhodně reinvestovány ve prospěch činnosti Lípy 2, aktivit a vzdělávání jejích členů. Proto Lípa 2 i nadále financuje malou vzdělávácí knihovničku, jejíž jádro tvoří česká edice věhlasného časopisu National Geographic. Knihovnička je umístěna na sekretariátu v sídle sdružení a s nevšední péčí se o ni stará ředitelka sdružení.

Výdajem Lípy 2 jsou rovněž náklady na úrazové pojištění dospělých členů Lípy 2 - financování dětských členů našeho sdružení je hrazeno z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tak si mohou být všichni naši členové jisti, že když si na akci Lípy 2 useknou ruku, vypíchnou oko či třeba jen strčí klacek do ucha, pojišťovna je za to bohatě odškodní.

Snad vzájemný prospěch plyne z členství Lípy 2 v České radě dětí a mládeže, za což ale je Lípa 2 povinna hradit tribut 3 Kč za každého člena do 26 let věku. Přiznejme si však upřímně, že pravděpodobně větší prospěch má Česká rada dětí a mládeže z členství Lípy 2 v ní, než Lípa 2 ze svého členství v této střešní organizaci dětských a mládežnických sdružení. Bylo by proto na místě uvažovat, zda by i Česká rada dětí a mládeže neměla Lípě 2 platit nějaké poplatky.

Pokud jde o příjmovou stránku hospodaření Lípy 2, převážným zdrojem financování našeho sdružení jsou členské příspěvky. Už v loňském roce došlo k výraznému omezení příjmů formou darů a tento trend pokračuje i letos. Je tomu tak proto, že Lípa 2 je momentálně soběstačná a žádné milodary nepotřebuje. Netřeba snad zmiňovat, že naše sdružení odmítá přijímat i dotace ze státního rozpočtu. Je totiž přesvědčeno, že mezi státem a nestátními organizacemi měla by zet hluboká propast, jak říkáme my, suchozemci, neboli deep blue water, jak tento stav označují mořské národy.

Aleš Václav Kratochvíl, prezident