Příloha č. 2 Zápisu z 6. členské schůze - náhradní občanského sdružení Lípa 2

Hospodaření občanského sdružení Lípa 2

Zpráva prezidenta pro 6. členskou schůzi konanou dne 26. prosince 2005

Schváleno 6. členskou schůzí - náhradní konanou dne 26. prosince 2005 usnesením č. 6/2

Na hospodaření našeho občanského sdružení se i nadále projevuje příznivý vliv laskavého, moudrého a osvíceného řízení prezidentem sdružení, bdělé, statečné a univerzální kontroly ze strany revizního komisaře, jakož i vlídné, avšak nesmlouvavé ručky účetní Lípy 2. Sdružení proto i nadále hospodaří výrazně přebytkově, aniž by přitom bylo nuceno přijímat vazalské státní či krajské dotace nebo jiné milodary.

Na hospodaření Lípy 2 se mírně nepříznivě projeví více než 100% zvýšení členského příspěvku České radě dětí a mládeže. Spolupráce s touto střešní organizací je však i nadále výhodná, a proto se naše sdružení nebrání zvýšený příspěvek této organizaci uhradit. Prostřednictvím České rady dětí a mládeže je například zajišťována úhrada úrazového pojištění při akcích organizovaných Lípou 2. To je důležité zvláště teď, kdy naše sdružení každoročně pořádá akci Přežití. Blíže o této akci bude zmínka ve zprávě o výsledcích činnosti sdružení.

Naopak příznivě se do hospodaření Lípy 2 promítne ukončení spolupráce s časopisem National Geographic. Ten přes svou nesporně znamenitou úroveň nebyl ani po třech letech schopen vyhovět specifickým požadavkům našeho sdružení, a proto prezident sdružení nesmlouvavě ukončil abonmá tohoto periodika.

Prezident sdružení učinil rovněž další důležité hospodářské opatření. Přebytkové hospodaření Lípy 2 umožňuje pro rok 2006 snížit dosavadní výši členského příspěvku v našem sdružení. Zároveň ale prezident svým rozhodnutím snížil počet členů, kteří jsou mimořádně od povinnosti platit členské příspěvky osvobozeni. Celkový hospodářský dopad tohoto opatření bude ovšem záporný, z členských příspěvků získá v roce 2006 Lípa 2 nižší příjmy, než tomu bylo letos. Pozitivní dopad zvýšení solidarity mezi členy našeho sdružení však toto snížení příjmů zcela vykompenzuje.

Aleš Václav Kratochvíl, prezident