Lípa 2, spolek
Vedení

Zpět na úvodní stranu

Prezident Mgr. Bc. Aleš Václav Kratochvíl

Prezident
 • statutární orgán spolku, jedná jménem spolku navenek
 • řídící a výkonný orgán spolku
 • svolává členskou schůzi
 • ze své činnosti odpovědný členské schůzi
 • zvolen 11. členskou schůzí Lípy 2
 • jeho funkční období uplyne dne 9. září 2021
 • vzděláním novinář a právník
 • živí se právním zastupováním státu
 • ženatý

Revizní komisař ICDr. Mgr. et Mgr. Jiří Dvořáček

Revizní komisař
 • kontrolní orgán spolku nezávislý na prezidentovi
 • za stanovených okolností je oprávněn svolat členskou schůzi
 • konstatuje neplatnost vnitřních předpisů spolku
 • ze své činnosti odpovědný členské schůzi
 • zvolen 11. členskou schůzí Lípy 2
 • jeho funkční období uplyne dne 9. září 2022
 • vzděláním právník a teolog
 • živí se jako akademický pracovník, vysokoškolský pedagog a překladatel
 • ženatý