Lípa 2 má svou první lípu

tisková zpráva ze dne 19. 11. 2001 (aktualizováno)

Svůj vlastní strom má od jara 2002 sdružení Lípa 2 v Rajhradě u Brna. Příspěvky členů Lípy 2 umožnily uhradit cenu stromu sdružení nejbližšího - lípy. Lípa 2 se rozhodla pro zachování slovanské soudržnosti a z nabízených variant zvolila lípu krymskou, i když jinak podporuje začleňování českých zemí do evropských a transatlantických struktur (v tomto smyslu se totiž nabízelo i financování lípy kanadské).

S nápadem, jak procvičit umění členů sdružení dávat přišel Štěpán, člen Lípy 2, který v tu dobu pracoval v rajhradském hospici. Toto zdravotnické zařízení, které se označuje i jako "dům léčby bolesti", slouží za útočiště pro důstojné dožití umírajících (terminálně nemocných) starých i mladých lidí včetně dětí. Hospic je vybudován v panelákovém objektu bývalé vojenské ubytovny v Rajhradě. Všichni nemocní nejsou trvale upoutáni na lůžko v místnosti a mohou se pouštět i do krátkých vycházek (pěšky, na vozíku či na pojízdném lehátku). Vzhledem k původnímu charakteru budovy se však v jejím bezprostředním okolí nenacházelo prostředí k tomuto účelu vhodné. Proto se vedení hospice přičinilo o vybudování malého parku, který je přístupný jak nemocným, tak i veřejnosti. Protože však hospic neměl finanční zdroje, které by mu umožnily park vybudovat, obrátil se na eventuální sponzory se žádostí, zdali by nepodpořili vybudování parku tím, že pomohou uhradit cenu zde vysazených stromů, keřů, laviček a dalšího vybavení.

za správnost: Aleš Václav Kratochvíl