Lípa 2 podporuje zavedení daňových asignací

tisková zpráva ze dne 14. 10. 2004

Lípa 2 by přivítala zavedení systému daňových asignací. Jedná se o systém, známý z mnoha zemí Evropy, který umožňuje lidem, popřípadě i právnickým osobam určit (asignovat) 1 či 2 % ze svých daní ve prospěch nestátních neziskových organizací. Znamenalo by to totiž konečně krok k nezávislosti těchto organizací na státu.

V současnosti nestátní neziskové organizace získávají peníze převážně prostřednictvím projektů podávaných na státem vyhlašované dotační programy. Je to tedy stát, který určuje, kolik financí, na které činnosti a komu se bude poskytovat. Je pak nutno se ptát, zda se v takovém případě mohou uvedené organizace honosit označením "nestátní", když jsou fakticky finančně podřízené vůli státu.

V podmínkách České republiky představuje navíc stávající metoda rizikový prostor pro korupci a jiné protekční jednání založené na známostech s úředníky rozhodujícími o přidělování dotací. To některým organizacím přináší finanční jistotu. Nezpochybňujeme, že takto získané finance jsou pak používány k dobrým účelům, je však zřejmé, jak je takový systém neblahý z hlediska občanské společnosti.

Daňové asigance by konečně znamenaly vykročení k "odstátnění" nestátních neziskových organizací, po kterém Lípa 2 dlouhodobě volá. O poskytování finančních protředků tímto způsobem by totiž nerozhodoval stát. Vycházeje z údajů Ministerstva financí lze přitom v budoucnu očekávat celkovou roční daň z příjmů fyzických osob na úrovni zhruba 100 miliard korun a daň z příjmů právnických osob ve výši kolem 75 miliard korun. I v případě, že by bylo možné asignovat jen 1 % daně z příjmů fyzických osob a učinilo tak 40 % poplatníků, získají neziskové organizace 400 milionů korun. Pokud by například měly právo určit směřování 2 % daně z příjmů osoby fyzické i právnické a možnosti využila polovina z nich, jednalo by se o 1,75 miliardy korun.

Nechť ovšem platí přísná omezení: asignace budiž jen ve prospěch nestátních neziskových organizací a na obecně prospěšné činnosti, odpovídající těm, na jejichž výkon lze již dnes poskytovat dary odečitatelné od základu daně. Asignovat ve prospěch nestátních neziskových organizací nesmějí jejich zřizovatelé, zaměstnanci a funkcionáři zřizovatelů, jakož ani zaměstnanci a funkcionáři samotných neziskových organizací. Systém daňových asignací by rovněž neměl vést k navýšení počtu úředníků veřejné správy. Není důvod, aby kontrolu využití asignacemi získaných finančních prostředků nezvládl stávající personál finančních úřadů s případným zapojením Nejvyššího kontrolního úřadu a úřadů práce.

za správnost: Aleš Václav Kratochvíl