Úvodní slovo prezidenta

výroční zpráva a sborník 2000

Vážené členky a členové, milí přátelé,

máte před sebou první výroční zprávu a sborník občanského sdružení Lípa 2. Výroční zpráva informuje o existenci a činnosti sdružení v roce 2000, tedy v roce jeho vzniku. I když vydávána až ve druhé polovině následujícího roku, neznamená to, že by nebyla aktuální. Nepodává totiž jen svědectví o bouřlivém rozvoji sdružení, je také znamením životaschopnosti občanské společnosti v naší počínající demokracii. Tato publikace ovšem dokládá aktivitu a nadšení členů sdružení i určitým nadstandardním způsobem. Její součást totiž tvoří sborník Lípy 2, který obsahuje esejistické příspěvky z pera členů sdružení na téma Lípy 2 a kraje, v němž má sdružení sídlo. Věřím, že i jen letmým studiem této výroční zprávy a sborníku načerpá laskavý čtenář sdostatek informací o našem sdružení v jeho startovním období a zároveň obohatí své obzory poznání a potěší duši četbou esejistické části. Zbývá upozornit, že redakčně jsou obě části propojeny, protože právě jejich prolnutí tvoří až překvapivě ústrojný celek, který z různých úhlů pohledu představuje Lípu 2 a její místo v našem světě.

Aleš V. P. Kratochvíl, prezident