Organizační struktura sdružení

výroční zpráva a sborník 2000

organizační schéma

1. Členská schůze

Členská schůze se v roce 2000 konala jednou, a to dne 1. července 2000 v Bezděkově u Police nad Metují. Tato členská schůze přijala klíčové rozhodnutí o výši členských příspěvků Lípy 2 a zvolila prvního revizního komisaře sdružení.

2. Prezident

Prezidentem sdružení byl ode dne vzniku sdružení, tj. od 31. března 2000 Aleš V. P. Kratochvíl. Jeho funkční období začalo podle stanov dnem vzniku sdružení. Situaci beze změny ponechala i 1. členská schůze.

3. Revizní komisař

První členská schůze zvolila dne 1. července 2001 na pětileté funkční období revizním komisařem ing. Blanku Kratochvílovou. Ta však v únoru 2001 rezignovala na tuto funkci.