Činnost sdružení

výroční zpráva a sborník 2000

Pokud jde o výsledky činnosti sdružení Lípa 2, v první řadě je třeba se zmínit o tom, že sdružení věnovalo nemalé úsilí své celkové konsolidaci a realizaci požadavků právních předpisů kladených na nově vzniklou právnickou osobu. Důležitým atributem bylo i zavedení řádného, jednoduchého účetnictví, které je realizováno formou peněžního deníku.

K rozvíjení identity sdružení patřila i volba symbolu sdružení (stylizovaný lipový list). Mladá umělkyně Klára Machová, studentka Střední školy grafické v Praze, vytvořila pro sdružení i netradičně pojatou matrici razítka sdružení.

Protože je Lípa 2 sdružením dětí a mládeže, jsou jeho členy ze tří pětin mladí lidé do 26 let věku. Členové sdružení pocházeli ke konci roku 2000 zatím ze dvou okresů České republiky.

I přes koncepční záležitosti nutně provázející jeho vznik vyvíjelo sdružení již v prvním roce své existence řadu činností. Lípa 2 realizuje své aktivity především na poli posilování právního vědomí občanů, zeměpisného a kulturního poznávání, jakož i zvyšování turistické zdatnosti. Jako příklad uveďme exkurzi členů sdružení do Drážďan či pouť z České Lípy do Jablonného v Podještědí o svátku sv. Zdislavy. Prezident sdružení uskutečnil také několik přednášek v oblasti práva. Připomeňme například jeho vystoupení na Celostátní velké výměně zkušeností v Českých Budějovicích na podzim roku 2000, nebo právní školení vedoucích dětských táborů pořádané ve spolupráci s občanským sdružením Petrov.

Pro zviditelnění sdružení a jeho činnosti má v dnešní době mimořádný význam umístění informací o Lípě 2 na internetu, a to nejprve na adrese http://lipa2.hyperlink.cz. Lípa 2 zprostředkovala v roce 2000 pro českou veřejnost bezplatně na svých internetových stránkách nabídku mezinárodní organizace The Open Houses - Die Offene Häuser na krátkodobé i dlouhodobé pobyty různého charakteru v západní Evropě pro mládež ze střední a východní Evropy.

Poznámka: Nyní jsou stránky sdružení Lípa 2 přístupné na adrese http://lipa2.webpark.cz (nebo též přes přesměrovávací adresu http://lipa2.zde.cz).

Z akcí Lípy 2 v roce 2000

exkurze do Drážďan - sobota 18. března 2000

Výprava členů přípravného výboru sdružení společně s tehdy ještě nečlenem, později však dokonce revizním komisařem sdružení, za drážďanskými památkami a galeriemi v předjaří roku 2000.

výlet na Lemberk - sobota 1. dubna 2000

Výlet členů sdružení v čele s prezidentem na zámek, kde žila i svatá Zdislava, světice kraje, v němž má Lípa 2 své sídlo.

návštěva představení DDT - středa 26. dubna 2000

Exkurze do Brna na premiéru divadelního představení spolku DDT, který na námět Sakiho povídky Kocomour zinscenoval stejnojmennou hru, sepsanou Štěpánem Machem, v současnosti členem Lípy 2. Štěpán Mach hrál i ústřední postavu - Kocomoura.

expedice Ralsko - sobota 29. dubna 2000

Členové sdružení v čele s prezidentem se vydali pěšky z České Lípy pokořit vrcholek hory Ralsko se stejnojmennou zříceninou hradu. Přes Vlčí důl, Brennou a Mimoň došli v horkém počasí až k hranicím bývalého vojenského prostoru a pronásledováni komáry dobyli i hrad. Před blížící se bouřkou ustoupili na nádraží do Velkého Grunova, kde byla akce ukončena.

školení vedoucích - Osová Bítýška - neděle 7. května 2000

Ve spolupráci se sdružením Petrov Brno uskutečnil prezident Lípy 2 na základně sdružení Petrov v Osové Bítýšce přednášky z oblasti práva pro asi 50 vedoucích dětských táborů. Tato expozé mají vždy živý a kladný ohlas.

studijní cesta do Pekla - sobota 20. května 2000

Členové sdružení pod vedením tehdejší chrabré revizní komisařky sdružení navštívili i kaňonovité údolí Robečského potoka nedaleko České Lípy. V údolí byla nedávno zbudována turistická stezka. Na jaře je celá oblast poseta tisíci květů bledulek.

expedice Podluží - pátek/neděle 19. - 21. května 2000

Několikadenní návštěva u přátel Lípy 2 žijících v Podivíně. Odtud byly uskutečněny výlety do oblasti Lednicko-valtického areálu, včetně zámku v Lednici a ve Valticích a několika drobných staveb v okolí. Proběhla také exkurze po městě Břeclavi a ochutnávka vybraných druhů jihomoravských vín.

zdislavská pouť - sobota 27. května 2000

Pěší pouť Lípy 2 ke svaté Zdislavě - z České Lípy do Jablonného v Podještědí v den slavnosti na počest severočeské patronky, zakladatelky chrámu v Jablonném v Podještědí. Účastníci vycházeli už ve 2 hodiny ráno a po pětatřiceti kilometrech se v 11 hodin účastnili poutní mše svaté.

zájezd do Španělska - úterý/středa 12. - 21. června 2000

Zatím prostorově nejvzdálenější akce Lípy 2. Zájezd prostřednictvím cestovní kanceláře TBS do Katalánska. Třebaže se jednalo o zájezd pobytový, členové Lípy 2 v jeho průběhu uskutečnili výlet ze Santa Susanny přes Malgrat de Mar do Blanes s botanickou zahradou a zříceninou hradu, dále výlet do Barcelony a exkurzi k historickému římskému akvaduktu u Pineda de Mar. Navštívili též národní park Montenegro.

exkurze do Zákup - sobota 8. července 2000

Ani blízké okolí České Lípy, sídla Lípy 2, nezůstává stranou pozornosti sdružení. Členové proto v rámci vlastivědných aktivit uskutečnili prohlídku habsburského zámku v Zákupech a zúčastnili se slavností uspořádaných na počest následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este.

Dvůr Králové - sobota/neděle 5. - 6. srpna 2000

Dvoudenní poznávací zájezd do Dvora Králové nad Labem - zoologická zahrada, safari, věž královédvorského chrámu s místnůstkou, v níž byly "nalezeny" pověstné rukopisy.

vánoční koncert - úterý 26. prosince 2000

Členové sdružení Lípa 2 navštívili 26. prosince 2000 v Turnově tradiční vánoční koncert Turnovského orchestrálního sdružení, který provedl Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby.