Přehled hospodaření

výroční zpráva a sborník 2000

Ke dni roční závěrky, tedy ke dni 31. prosince 2000, zaznamenalo sdružení Lípa 2 záporný hospodářský výsledek, který činil 28,- Kč. Tato suma byla kompenzována půjčkou od pana Aleše V. P. Kratochvíla, splatnou dne 28. dubna 2001.

Uvedený výsledek je přirozený a byl očekáván, ba jeho hodnota se jeví ještě příznivě nízká. Je jasné, že rozjezd činnosti sdružení znamenal nutné náklady, které jsou bezpodmínečné pro bezproblémový chod sdružení, ať již jde o prvotní vybavení kancelářskými potřebami, výrobu razítka, nákup poštovních známek, potřeb pro řádné vedení účetnictví, počáteční náklady na propagační činnost apod. Tyto výdaje ještě v první fázi přesahovaly příjmy sdružení. Lípa 2 přitom od samého počátku nevydávala peníze jen na nezbytnou činnost aparátu, ale samozřejmě především na rozvíjení jednotlivých aktivit sdružení. K dosažení finanční "homeostáze" dochází postupně, kdy vzniklý tok příjmů dožene, ba v příznivém případě i mírně převýší vynaložené náklady.

Přestože občanské sdružení Lípa 2 je v tomto smyslu zcela neziskovou organizací, hodlá se vymanit z červených čísel a začít dosahovat kladných hospodářských výsledků (což se mu v roce 2001 skutečně daří). Proto se sdružení Lípa 2 intenzivně věnuje zlepšování své finanční situace. Jako zdroj příjmů se tu v této fázi existence Lípy 2 jeví především členské příspěvky a případné dary od sponzorů. V této souvislosti je nutné konstatovat, že prezident sdružení využil svého práva, daného mu článkem VI odst. 6 písm. i) stanov, a zprostil do odvolání 6 členů Lípy 2 placení členských příspěvků zcela, a dvěma členům zmírnil výši členských příspěvků o 95 %.

Přestože většinu operací prováděla v roce 2000 Lípa 2 prostřednictvím pokladny, tento stav byl do budoucna neudržitelný kvůli vyšší transparentnosti hospodaření. Proto postupně nabývá na významu účet sdružení, který má Lípa 2 otevřen u Československé obchodní banky, a.s., divize Poštovní spořitelna, číslo účtu 66 99, nutno uvádět specifický symbol 26 45 53 96.