Tiráž

výroční zpráva a sborník 2000

znak sdružení:
název sdružení: Lípa 2
vznik: 31. března 2000
IČ: 70 89 78 91
sídlo: Na Blatech 282/24
470 01 Česká Lípa
e-mail: lipa2@atlas.cz
(dnes již má sdružení jiný e-mail)
účet sdružení: 66 99/0300
nutno uvést specifický symbol: 26 45 53 96
Příspěvky se využívají výhradně na podporu neziskových aktivit, nikoliv na činnost aparátu sdružení. Děkujeme.
(Nic prosím neposílejte, toto číslo účtu je již neplatné.)


Lípa 2 - výroční zpráva a sborník 2000
Vydavatel a nositel autorských práv: Lípa 2, Na Blatech 282/24, Česká Lípa. Vydání první. Vydáno v roce 2001. Tato publikace je propagačním materiálem občanského sdružení Lípa 2.