Lípa 2
Haluz. Výroční zpráva za rok 2009

Zpět na úvodní stranu Haluze

Zpět na úvodní stranu Lípy 2

Potřeba založit menší buňku v rámci občanského sdružení Lípa 2 vyplynula především z izolace několika členů sdružení na společném místě. Ne, že bychom byli nebezpeční nebo tak něco a musel nás někdo izolovat, ale usadili jsme se na Jižní Moravě a máme daleko ke všem ostatním „Lípákům“ – a bohužel ze všeho nejdál k hlavnímu sídlu organizace. Brzy jsme si začali všímat, že se našich výprav účastní stále stejní lidé. Nápad sdružit je se zrodil ve velké hlavě Romana Kořana, který se záhy stal vedoucím organizace. Byl jednohlasně podpořen svou manželkou Klárou a dcerou Kateřinou, toho času nemluvnětem. (Kdyby s tímto nápadem přišel dnes, když jsou jí dva roky, určitě by volala: "Né! To né!", což však výsledky tehdejšího hlasování neovlivňuje.) Prezident Lípy 2 s nápadem vytvořit menší skupinu uvnitř sdružení souhlasil. Moudře tušil, že se tím podpoří aktivita členů.

Haluz se chce ve všem řídit stanovami platnými pro Lípu 2. Svou hlavní náplň tedy vidí v poznávání přírodního a kulturního dědictví naší země (nebrání se ani zahraničí) v součinnosti se zvyšováním turistické zdatnosti. Důležitost druhého bodu vystihl náš vedoucí, když opakovaně prohlásil: "Celý den sedím na perdeli a cítím se jak blato! Takhle to dál nejde." Dále budeme svými životy podporovat budování občanské společnosti, prokazovat úctu odkazu předků a přírodě, prohlubovat morální zásady ve společnosti a zlepšovat vztahy mezi lidmi. Také bychom se chtěli zasazovat o nastolení vlády práva, které tolik leží na srdci našemu drahému prezidentovi. Především se budeme snažit vzbudit zájem o tato témata v mladší generaci a začneme hned u svých dětí. Jedině o zvyšování právního vědomí občanů nemůžeme usilovat, protože této problematice nikdo z nás nerozumí. Toto břemeno necháme na bedrech pana prezidenta a revizního komisaře.

ČLENOVÉ:

 • Roman Kořan
 • Klára Kořanová, roz.Machová
 • Kateřina Kořanová

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ A AKCÍ:

 • 6.dubna 2009 – z rozhodnutí prezidenta Lípy 2 je založena Haluz – vnitřní organizační jednotka Lípy 2 a zároveň je jmenován jejím vedoucím pan Roman Kořan (listiny jsou uloženy v sídle organizace)
 • 12.dubna 2009 – jednodenní pěší výlet z Brna – Řečkovic, přes Velkou Babu (440 m n.m.) – do Ivanovic
 • červen - několik návštěv Olomouce s cílem dokončit studia Kláry Kořanové. Mise se zdařila. 30. 6. 2009 se zvýšila vzdělanost Haluze. V současné době disponuje už 33% členů vysokoškolským diplomem.
 • 6.července 2009 – jednodenní vlakový a pěší výlet z Ivančic kolem rozvodněné řeky Jihlavy do Řeznovic a zase zpět
 • 20.července 2009 – jednodenní autobusovo, vlakovo pěší výlet do Broumovských stěn, z Police nad Metují Kovářovou roklí na Hvězdu a dolů do Broumova na vlak
 • 1.srpna 2009 – odpolední výprava z Brna – Medlánek přes kopec do Brna - Komína
 • 9.srpna 2009 – hledání velkomoravského sídliště/hradiska v Brně Líšni – Staré zámky
 • 28. září 2009 – hledání václavek na svatého Václava v Dolních Loučkách
 • prosinec – usilovná práce na získání nového člena, ještě ničím nepoznamenaného, kterému budeme moci vštípit vše. Snaha je úspěšná. Rozhodl se, že vstoupí na tento svět a tedy i do Lípy 2 a Haluze v září 2010.
 • 30.prosince 2009 - stěhování sídla Haluze ze Slavíčkovy ulice č.9 v Brně – Lesné na ulici Karla Čapka č.1029/18 ve Šlapanicích

Škoda, že výchova nejmladšího člena nám znemožňuje častější cestování. Seznámili jsme se však se zdatným cestovatelem, politologem a novinářem Markem Čejkou, kterého tak trochu využíváme jako agenta Haluze. Dosud jsme ho na jeho náklady vyslali do Izraele, Indie, Turecka, Ukrajiny, Irska... Na blízkém východě málem došlo k odhalení, když byl zajat a dva dny vězněn libanonskou tajnou službou. Jelikož si náš agent není vědom, že je agentem, nebylo o Lípě 2 naštěstí nic prozrazeno.