Lípa 2
Haluz

Zpět na úvodní stranu Lípy 2

Z 1. výroční zprávy Haluze (v tomto smyslu slouží i jako programový manifest Haluze)

Potřeba založit menší buňku v rámci občanského sdružení Lípa 2 vyplynula především z izolace několika členů sdružení na společném místě. Ne, že bychom byli nebezpeční nebo tak něco a musel nás někdo izolovat, ale usadili jsme se na Jižní Moravě a máme daleko ke všem ostatním "Lípákům" – a bohužel ze všeho nejdál k hlavnímu sídlu organizace. Brzy jsme si začali všímat, že se našich výprav účastní stále stejní lidé. Nápad sdružit je se zrodil ve velké hlavě Romana Kořana, který se záhy stal vedoucím organizace (...) Haluz se chce ve všem řídit stanovami platnými pro Lípu 2. Svou hlavní náplň tedy vidí v poznávání přírodního a kulturního dědictví naší země (nebrání se ani zahraničí) v součinnosti se zvyšováním turistické zdatnosti. (...) Dále budeme svými životy podporovat budování občanské společnosti, prokazovat úctu odkazu předků a přírodě, prohlubovat morální zásady ve společnosti a zlepšovat vztahy mezi lidmi. Také bychom se chtěli zasazovat o nastolení vlády práva, které tolik leží na srdci našemu drahému prezidentovi. Především se budeme snažit vzbudit zájem o tato témata v mladší generaci...

Roman Kořan, vedoucí Haluze
Roman Kořan, vedoucí Haluze

Slovo prezidenta Lípy 2

S radostí, vírou, nadějí, láskou, úctou a věrností jsem přijal návrh na vznik Haluze. Organizační jednotku tuto jsem pak zřídil svým rozhodnutím č. 1/2009 ze dne 6. dubna 2009 a téhož dne rozhodnutím č. 2/2009 jmenoval jejího vedoucího. Dochází tím k dalšímu naplňování ideje, již dávno vyjádřené verši našeho revizního komisaře, které si zde dovolím mírně parafrázovat:

Lípo 2, sdružení, rozkvétej dále!
Záštitou členů všech věrnou se staň!
Ve stínu květů a haluzí stále
mízou nás obdařuj a zlého chraň!

Aleš Václav Kratochvíl, prezident