Lípa 2
Haluz. Výroční zpráva za rok 2011

Zpět na úvodní stranu Haluze

Zpět na úvodní stranu Lípy 2

Rok 2011 začal lednovým zatměním slunce, které bylo možné sledovat i přes mraky. V severní Africe probíhaly převratné změny a letití diktátoři museli opustit své trůny v Egyptě, Tunisku a Lybii. Vráskami se pokrylo i čelo předsedy Haluze. Starosti si dělal zbytečné, v našem sdružení se revoluce nekonala. Pokusy o vzpoury u nezletilých členů sice byly, ale včas je náš milovaný despota dokázal potlačit. Stále ještě jsme se sžívali s novým členem Jindřichem, s čímž měla problémy hlavně Kačenka. Jindra zase toužil pohnout se z místa a to se mu na konci léta konečně podařilo.

Naší činností v tomto roce bylo ponejvíce „zapouštět kořeny“ ve Šlapanicích. Seznamovali jsme sebe i děti s místními lidovými zvyky jako je vynášení smrtky nebo letní hody a vyráželi na menší výlety po okolí. Prozkoumali jsme sršní hnízdo u Ponětovického rybníka, Jiříkovice, Žuráň a našli jediný šlapanický les (chráněný). I přes to, že téměř neopouštíme bydliště, Kačenka často vypráví, co všechno viděla v Americe. Dospělí členové našeho sdružení se zúčastnili výzkumu paměti, který prováděl v rámci své disertace Mgr.Aleš Neusar z Masarykovy univerzity v Brně. Výsledky ale nestihl v tomto roce zpracovat, asi zapomněl! Delší cesty pak vedly k babičkám na Nový Hrádek a do Huslí, na prastarou Vraclav a do Jevišovic. Ještě jedna opravdu potěšitelná zpráva. Byl objeven kámen mudrců. Díky statečnosti Václava Kratochvíla a Víta Hejny.

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ A AKCÍ:

  • 15. března 2011 – krátká návštěva Olomouce, procházka kolem bočního ramene Moravy
  • 14. května 2011 – téměř odjíždíme do České Lípy na návštěvu vedení organizace, nemoc nás nakonec zadržela doma
  • 5. června 2011 – dobytí Žuráně
  • 11. června 2011 – výlet k Tondachu a do chráněného "Velkého hájku"
  • 25. června 2011 – naučný pochod „Po Šlapkách“
  • 22. července 2011 – výstava „Kuky se vrací“ v Olomouci
  • 22. července – 8. srpna 2011 – výlety v okolí Nového Hrádku spojené s hledáním kešek
  • 30. července 2011 – Svátky skla v Deštném
  • 11. září 2011 – pohádkový les plný princezen