Lípa 2
Tábory

Zpět na úvodní stranu

Některé předpisy pro tábory
(bez záruky)

258/2000 Sb. - výňatky ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném od 1. února 2022
490/2000 Sb. - výňatek z přílohy č. 3 vyhlášky č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění účinném od 1. února 2007
106/2001 Sb. - vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění účinném od 1. ledna 2014
138/2003 Sb. - příloha k nařízení vlády č. 138/2003 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví, ve znění účiném od 1. října 2003
137/2004 Sb. - paragraf 50 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění účinném od 1. ledna 2007 (zásady osobní hygieny při provozování stravovacích služeb)
294/2015 Sb. - příloha č. 12 k vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném od 21. března 2016
 
Smlouva o dílo - příklad smlouvy pro osobu činnou na dětském táboře (kuchařka)
Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 2022 (7. 6. 2022)