Lípa 2
Schůze

Zpět na úvodní stranu Lípy 2

11. členská schůze (9. září 2017, Pfalzpaint/Walting) (bude doplněno)

 • Zápis z 11. členské schůze
 • Zpráva prezidenta o stavu členské základny spolku
 • Zpráva prezidenta o hospodaření spolku
 • Zpráva prezidenta o výsledcích činnosti spolku
 • Zpráva revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření spolku
 • Program a směry činnosti spolku na další období

10. členská schůze (1. června 2014, Česká Lípa, Lada) (bude doplněno)

9. členská schůze (7. října 2011, Kongresové centrum Praha) (bude doplněno)

 • Zápis z 9. členské schůze
 • Zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení
 • Zpráva prezidenta o hospodaření sdružení
 • Zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení
 • Zpráva revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení
 • Program a směry činnosti sdružení na další období

8. členská schůze (23. října 2010, Česká Lípa, Lada) (bude doplněno)

 • Zápis z 8. členské schůze
 • Zpráva prezidenta o stavu členské základny sdružení
 • Zpráva prezidenta o hospodaření sdružení
 • Zpráva prezidenta o výsledcích činnosti sdružení
 • Zpráva revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení
 • Program a směry činnosti sdružení na další období

7. členská schůze (25. listopadu 2007, Česká Lípa, Lada) (bude doplněno)

 • Zápis ze 7. členské schůze
 • Zpráva revizního komisaře o činnosti a kontrole hospodaření sdružení

6. členská schůze (26. prosince 2005, Česká Lípa)

5. členská schůze (15. listopadu 2004, Řím/Vatikán)

Místo konání 5. členské schůze  Místo konání 5. členské schůze  Podpisová listina 5. členské schůze  Revizní komisař přednáší zprávu  Revizní komisař přednáší zprávu  Prezident vypočítává program a směry činnosti  Vynikající skromné občerstvení  Prezident interviewován o proběhlé schůzi  Slavnostní osvětlení po ukončení schůze

4. členská schůze (30. srpna 2003, Česká Lípa)

3. členská schůze (23. listopadu 2002, Česká Lípa)

2. členská schůze (4. března 2001, Česká Lípa)

1. členská schůze (1. července 2000, Bezděkov u Police nad Metují)

schůze přípravného výboru (Praha-Libeň)